Geluksvaardigheden. De vaardigheden van het hart. Mensvaardigheden. Ze onderscheiden ons van niet-voelende wezens. De vaardigheden die je helpen om minder vanuit je ego en meer van uit je hart te leven. De gereedschappen om te worden wie je ten diepste wilt zijn. Vaardigheden als gunnen, vergeven, genieten, durven, verdragen, vertrouwen en loslaten. Het zijn de vaardigheden die je mens maken.

"Ik kwam op de term in mijn werk als trainer en coach. Ik heb honderden trainingen mogen geven over persoonlijke effectiviteit, teamsamenwerking, leidinggeven en vele andere onderwerpen. Daarbij viel me op dat deelnemers steeds met een bepaalde soort oefening het meeste moeite hadden. Kennis aanleren gaat prima, inzicht verwerven lukt ook, evenals bepaald gedrag vertonen, logisch nadenken of een slim trucje leren. Maar als het spannend wordt, deinzen we vaak terug voor de stap die ons juist zou kunnen helpen. In plaats van slecht nieuws te vertellen draaien we er omheen. In plaats van feedback te geven of te vragen houden we onze mond. In plaats van onze nek uit te steken houden we ons gedeisd. In plaats van ons ongelijk of onvermogen te erkennen doen we of onze neus bloedt. In plaats van helende pijn te voelen, geven we iemand de schuld. En in plaats van ongegeneerd te genieten van succes maken we onszelf klein.
Wonderlijk! En doodzonde.
Vandaar deze website: om je te helpen om je bewust te worden van je hartvaardigheden, om ze te ontwikkelen en om ze in te zetten: voor jezelf, de mensen om je heen en de wereld als geheel."

hartslag-in-logo.gif

In het boek Hartvaardigheden staan ruim honderd hartvaardigheden genoemd, verdeeld in de 6 kernhartvaardigheden: geven, ontvangen, confronteren, incasseren, verantwoorde-lijkheid nemen en loslaten.

Andere belangrijke hartvaardigheden zijn onder andere gunnen, vergeven, vertrouwen, genieten, durven, accepteren, verdragen, kwetsbaar opstellen, kiezen, inleven, aandacht hebben, compassie hebben, schaamte voelen, begrip tonen, bedanken, eerlijk zijn, tevreden zijn, vertragen, geduld hebben, tevreden zijn, blij zijn en je overgeven.
 

Ik meen dat er in iedere situatie een hartvaardigheid is die je een stap verder kan helpen van waar je nu bent naar waar je wilt zijn.